Οικονομία – Χρηματοδότηση

Όλες οι Δράσεις, οι Αποστολές και οι Εξορμήσεις του Πανεπιστημίου Των Ορέων, είναι εθελοντικές, δεν χρηματοδοτούνται από κανένα εθνικό ή κοινοτικό πόρο και υποστηρίζονται μόνον από τα εκλεκτά μέλη-εθελοντές του, με μοναδική σκέψη την αλληλεγγύη και την αγάπη ανάμεσα στους ανθρώπους και τους λαούς.

Οι πολύπλευρες και διαρκείς όμως δράσεις του Πανεπιστημίου των Ορέων, απαιτούν πλέον χρηματοδοτικούς πόρους,  οι οποίοι είναι  απαραίτητοι για την προαγωγή της έρευνας, καθώς επίσης και για την κάλυψη των σχετικών ανθρώπινων, υλικών και άυλων δαπανών που είναι απαραίτητες για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του.

Όποιος επιθυμεί να συμβάλει ενεργά σε αυτή την προσπάθεια, μπορεί να καταθέσει όποιο ποσό επιθυμεί στον τραπεζικό λογαριασμό του Πανεπιστημίου των Ορέων στην Τράπεζα Πειραιώς, με IBAN GR1601727550005755060356555.