Οικονομίες των Ορέων

Όλες οι δράσεις, οι αποστολές και οι εξορμήσεις του Πανεπιστημίου των Ορέων, είναι απολύτως εθελοντικές, δεν χρηματοδοτούνται από κανένα εθνικό, κοινοτικό ή ιδιωτικό πόρο και υποστηρίζονται μόνον από τα εκλεκτά μέλη-εθελοντές του, με μοναδικό κριτήριο την Αλληλεγγύη, την Έμπνευση και την Δημιουργία.

  • Η αλλαγή προτύπου ευημερίας,
  • Ο επαναπροσδιορισμός της ανθρώπινης ευτυχίας με ανθρώπινους δείκτες και όχι με εισοδηματικά δεδομένα,
  • Η συμβιωματική διδαχή με την αλληλοδιδασκαλία ως εργαλείο σύνδεσης της βίωσης με την επιστήμη,
  • Η προστασία του ανθρώπινου και φυσικού περιβάλλοντος,
  • Η απόρριψη του υπερκαταναλωτισμού και του ακραίου ατομικισμού,
  • Η βιώσιμη ανάπτυξη με την ανάκτηση των χαμένων ανθρώπινων σχέσεων και την πολιτισμική ταυτότητα των μικρών κοινωνιών
  • Η ενίσχυση της παραδοσιακής οικονομίας με μοντέρνα εργαλεία διαχείρισης,
  • Η απεξάρτηση από την οικονομία του δανεισμού και των επιδοτήσεων και η απάλειψη της παραβατικότητας.
  • Η ανάπτυξη της οικονομίας μικρής κλίμακας – μεγάλης αξίας.