Περιβάλλοντα Των Ορέων

Οι ορεινές και απομονωμένες περιοχές της Κρήτης, όπως άλλωστε και της άλλης Ελλάδας, απειλούνται από οικονομικό μαρασμό, που έχει ως συνέπεια την φυγή των νέων προς τα αστικά κέντρα και την παραβατικότητα. Η αβεβαιότητα λοιπόν για το μέλλον και το δύσκολο παρόν συμβάλουν στην διάλυση του κοινωνικού ιστού και το χαμηλό επίπεδο αυτοεκτίμησης των κατοίκων πού είναι φορείς του λαϊκού μας πολιτισμού.

Το Πανεπιστήμιο των Ορέων ξεκίνησε ως πρωτοβουλία μιας ομάδας πανεπιστημιακών δασκάλων, μεταπτυχιακών φοιτητών  και εκπροσώπων των τοπικών κοινωνιών. Στο κάλεσμα αυτής της ομάδας ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό προσωπικότητες των γραμμάτων και των τεχνών, τοπικοί φορείς και πλήθος απλών πολιτών, που θέλουν να προσφέρουν το κατά δυνάμιν στην αντιστροφή του αρνητικού κλίματος και της απαισιοδοξίας που ταλανίζουν τις ορεινές περιοχές.

Οι κύριοι στόχοι του Πανεπιστημίου των Ορέων είναι:

  1. Να υποστηριχθούν με τεχνογνωσία και προγράμματα οι παραδοσιακές και φιλικές προς το περιβάλλον αναπτυξιακές δραστηριότητες (οικολογικός τουρισμός, τοπικά προϊόντα, παραδοσιακά  επαγγέλματα)
  2. Να μελετηθεί και να ενισχυθεί η πλούσια λαϊκή παράδοση, που διατηρεί ως ένα βαθμό τη βιωματική γνώση και τις αξίες της αλληλοβοήθειας και της κοινωνικής προσφοράς.
  3. Να διασυνδεθεί η επιστημονική έρευνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των τοπικών κοινωνιών, κοντολογίς να βγει το Πανεπιστήμιο από τον ελεφάντινο πύργο του.
  4. Να αντιληφθούν καινοτόμες πρωτοβουλίες στον κρίσιμο τομέα της εκπαίδευσης και της υγείας.

Η θερμή ανταπόκριση του πληθυσμού,  δίνει στο Πανεπιστήμιο των Ορέων την δύναμη να συνεχίσει τις δράσεις του, πραγματοποιώντας ανοικτές συζητήσεις με τη συμμετοχή όλων των κατοίκων των περιοχών που επισκέπτεται.