Γνωρίζοντας τη μαγική δύναμη του καφενείου στο χωριό, «με καθαρτικές ιδιότητες» στη ψυχή των ανθρώπων, το Πανεπιστήμιο των Ορέων, έχει οργανώσει και λειτουργήσει μέχρι σήμερα, 240 Καφενεία των Ορέων, με περισσότερους από 15.000 ανθρώπους, όπου παρουσία των τοπικών φορέων, συζητήθηκαν θέματα που συμβάλουν στην ενίσχυση της τοπικής παραγωγής, στη διατήρηση των παραδοσιακών μεθόδων δημιουργίας, στην ανάπτυξη οικονομίας μικρής κλίμακας-μεγάλης αξίας και κυρίως στην ανάκτηση του κατά κεφαλήν  «εισοδήματος» ευτυχίας.