Εθελοντές

Το Πανεπιστήμιο των Ορέων, προσφέρει τη δυνατότητα σε όσους θα μπορούσαν να συμβάλουν με όποιο τρόπο επιθυμούν (τεχνογνωσία, εμπειρία, φυσική παρουσία, γνώσεις, δεξιότητες κτλ.) στην επίτευξη της αποστολής μας, να αποτελέσουν μέρος της ομάδας μας μέσα από εθελοντική συμμετοχή και εργασία.

Γίνε Μέλος του Πανεπιστημίου των Ορέων!

Μάθε πρώτος για όλες τις δράσεις και τις εκδηλώσεις μας!

Έλα να πολλαπλασιάσουμε το διάλογο για τα θέματα που αφορούν τον τόπο μας και τη ζωή μας.

Μας ενδιαφέρουν η γνώμη και οι επιθυμίες σου.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε αποστείλετε το αίτημα σας στο panoreon@panoreon.gr

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης εθελοντικού έργου ΠτΟ