21 Ιουνίου 2021, Τελετή αλληλεγγύης και αμοιβαιότητας του λιναριού, Κράνα Μυλοποτάμου

21 Ιουνίου 2021