20 Ιουνίου, κουρά προβάτων, Κράνα Μυλοποτάμου

20 Ιουνίου 2021