2 ετών το Πανεπιστήμιο των Ορέων, Εφημερίδα Το Βήμα