Φωτογραφικό Υλικό

Σπορά βαμβακιού - Απρίλιος 2022

25 Νοεμβρίου 2021, σπορά λιναριού, Γυμνάσιο Γουβών Ηρακλείου

12 Νοεμβρίου 2021, σπορά λιναριού, Κυριάννα και Ακτούντας Ρεθύμνης

18 Σεπτεμβρίου, Καφενείο των Ορέων, Αγιά Φωτιά Σητείας

18 Σεπτεμβρίου 2021, Διάσιμο, Παλαίκαστρο Σητείας