Υπογραφή συμφωνητικού συνεργασίας του ΠτΟ με το Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης

17 Οκτωβρίου 2019