Υπογράφεται η ιδρυτική διακήρυξη του Πανεπιστημίου των Ορέων