Τρεις ομάδες από γιατρούς του Πανεπιστημίου των Ορέων στους κρατούμενους, ΠΑΤΡΙΣ