Το Πανεπιστήμιο των Ορέων στο δήμο Αμαρίου, Αγώνας της Κρήτης