Το Πανεπιστήμιο των Ορέων στις φυλακές της Αγυιάς, Κρητική Επιθεώρηση