Το Πανεπιστήμιο των Ορέων στα Σφακιά, Ρεθεμνιώτικα Νέα