Το Πανεπιστήμιο των Ορέων είναι πράξη “Ειρηνικής Επανάστασης”, εφ.Κρητική Γνώμη