Το Πανεπιστήμιο των Ορέων είναι πράξη “ειρηνικής επανάστασης”, εφ. Κρητικά Νέα