Το Πανεπιστήμιο των Ορέων έγινε μέλος του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, Ανατολή