Το Πανεπιστήμιο Κρήτης γεννά το Πανεπιστήμιο των Ορέων, Πατρίς