Το ΑΕΙ της Κρήτης… πήρε τα βουνά για την συν-βιωματική παιδεία, Τόλμη