Τιμητική πολιτογράφηση ως Έλληνα πολίτη του καθ. του Harvard κ. M. Herzfeld, ιδρυτικού μέλους του Πανεπιστημίου Των Ορέων