Τελετή Λιναριού, Κράνα Μυλοποτάμου – Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019