Πρόσκληση στην Τελετή Αμοιβαιότητος κι Αλληλεγγύης του Λιναριού

18 Ιουνίου 2022

Μετά τον θερισμό του Λιναριού, που σπείραμε το φθινόπωρο του 2021, με τους μαθητές Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και Γυμνασίων της Κρήτης, ήρθε η ώρα να ευχαριστήσωμε την ευλογημένη γη, τον ήλιο και το σύμπαν, για τον καρπό και το νήμα.
Υπακούοντας στις εποχές, σεβόμενοι τους ανέμους και μυούμενοι στην ευεργετική δύναμη της πίστης και της καρτερίας.
Μια σπουδή στο φέγγος, στη σπορά και στο ρίζωμα.
Καλλιεργούμε τη γη για εμάς τους ίδιους, για τα παιδιά, τους επερχόμενους, αλλά και για τη γη την ίδια.
Να προσευχηθούμε για την αειφορία του τόπου, για την παραγωγή, χωρίς ζήτημα κόστους και απόδοσης.
Την Τρίτη 21 Ιουνίου 2022, ημέρα του θερινού ηλιοστασίου, θα συναντηθούμε στον Ψηλορείτη, στην έδρα του Πανεπιστημίου Των Ορέων, στην Κράνα Ρεθύμνου, με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές των σχολείων, για την τελετή.