Τελετή Αμοιβαιότητας και Αλληλεγγύης του Λιναριού

21 Ιουνίου 2022

Αγαπητές φίλες,
αγαπητοί φίλοι και συνοδοιπόροι,

η τελετή Αμοιβαιότητας και Δικαιοσύνης του Λιναριού, τελετή η οποία χάνεται στα βάθη του χρόνου, ανάμεσα στο μύθο και την γυναίκα, το παρελθόν και το παρόν, πραγματοποιήθηκε με συγκίνηση και φέτος, την Τρίτη, 21η Ιουνίου 2022, στην αυγή της ημέρας του θερινού ηλιοστασίου, στην κορυφή του Ψηλορείτη, στην έδρα του Πανεπιστημίου Των Ορέων, στο Ρέθυμνο.

Στην τελετή συμμετείχε όλη η ομάδα της Αποστολής Πηνελόπη Gandhi, εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων από όλη την Ελλάδα και μαθητές της Κρήτης, οι οποίοι έσπειραν και θέρισαν το Λινάρι.

Η σπορά, η καλλιέργεια, ο θερισμός, η τελετή ευγνωμοσύνης προς τον Θεό και τη φύση, αφυπνίζουν αυτόματα την άρρηκτη σχέση μας με τη γη, την αρχέγονη γνώση, τη δημιουργία του αληθούς, τη βλάστηση, την καρποφορία, το σόδιασμα του καρπού και την δημιουργία του νήματος.

Η Αποστολή μας, αντιστέκεται στη φθοροποιό πραγματικότητα του μιμητισμού και της ομοιομορφίας των καιρών, υλοποιεί αθόρυβα τους στόχους που έθεσε το Πανεπιστήμιο Των Ορέων 20 χρόνια, έως σήμερα.

Καθημερινά διδάσκει την ηθική του αργαστηριού, την μεγάλη αξία του ιερού Νήματος και της Υφαντικής τέχνης της Κρήτης στη νέα γενιά, στα σχολεία, με την πολύτιμη βοήθεια των υφαντριών μας.

Οι πανάρχαιες, ακάματες κι αγράμματες αυτές γυναίκες, κράτησαν γερά στα χέρια τους το ιερό νήμα της Κρήτης κι ολόκληρο τον προφορικό πολιτισμό και τον παρέδωσαν στα δικά μας χέρια.

Εκείνες οι γυναίκες έφυγαν, μα δεν έγιναν χώμα.
Έγιναν πουλιά, δέντρα, αέρας, νήμα της πορφύρας και έζωσαν την ψυχή μας.
Έγιναν ιδέες και πάθη και ορίζουν την βουλή και τις πράξεις μας στον αιώνα…

Η ομάδα της Αποστολής Πηνελόπη Gandhi, οργανώνει αθόρυβα κοσμητείες – εστίες υφαντικής σε όλη την Ελλάδα. Καλλιεργεί, παράγει φυσικά νήματα, βαμμένα με φυτά και λουλούδια της Κρήτης, με σκοπό την δημιουργία οικοτεχνιών μικρής οικονομίας κλίματος, μεγάλης πολιτισμικής αξίας.

Είναι ενθαρρυντικό και δίδει χαρά το γεγονός ότι, η Αποστολή μας δημιούργησε την πρώτη αρχή, έγινε η έμπνευση για να ξεκινήσουν να υφάνουν ξανά την ιστορία, στα χωριά και στις πόλεις, πολλές νέες και δημιουργικές γυναίκες, με πολύ ενθουσιασμό και χάρη.

Με τιμή

Βαρβάρα Τερζάκη Παλλήκαρη