Σχολείο για απείθαρχους… ονειροπόλους, εφ. Καθημερινή