Την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017 συνεδριάζει η Εκτελεστική Επιτροπή του Πανεπιστημίου των Ορέων, όπου θα γίνει η παρουσίαση του ετήσιου απολογισμού για το έτος 2016 και θα συζητηθεί ο προγραμματισμός των επόμενων δράσεων.