Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής του Πανεπιστημίου των Ορέων – 28 Ιανουαρίου 2018