Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής ΠτΟ – Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ιατρική Σχολή, ΒΕΜΜΟ