Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής Πανεπιστημίου των Ορέων

25 Ιανουαρίου 2016

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Πανεπιστημίου των Ορέων θα πραγματοποιήσει την τακτική ετήσια συνεδρίαση της, την Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016, στις 16:00, στο ΒΕΜΜΟ – Ιατρική Σχολή – Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Στην συνεδρίαση αυτή, θα γίνει ένας απολογισμός της δεκαετούς εξαίρετης εθελοντικής δράσης του ΠτΟ και θα συζητηθεί ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός των επόμενων δράσεων.