Συνέδριο για την «Περιφερειακή Εξειδίκευση και Επιχειρηματικότητα» στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης, ΑΝΑΤΟΛΗ online