Την Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 14.00 θα πραγματοποιηθεί συνάντηση της ομάδας των υφαντριών της Αποστολής Πηνελόπη Gandhi, που συμμετείχαν στην Έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη με θέμα το μέλλον της Αποστολής Πηνελόπη Gandhi, στο Γραφείο Συντονισμου του Πανεπιστημίου των Ορέων.

Την ίδια μέρα και ώρα 18.00 θα πραγματοποιηθεί συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Πανεπιστημίου των Ορέων με θέμα τον προγραμματισμό των δράσεων του 2014 και τον απολογισμό του 2013.