Συνάντηση της ομάδας της Αποστολής Πηνελόπη Gandhi, την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2013 και ώρα 14.00

20 Μαρτίου 2013

Την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2013 και ώρα 14.00, πραγματοποιήθηκε συνάντηση της ομάδας της Αποστολής Πηνελόπη Gandhi, στο Γραφείο Συντονισμού του Πανεπιστημιου των Ορέων, με σκοπό να συζητηθεί και να αποφασιστεί η εφαρμογή της φιλοσοφίας της και η ανάπτυξη δικτύου, που θα ενισχύσει και θα διαδώσει την “καλή εργασία” μικρής κλίμακας, μεγάλης αξίας, που αφορά στην Αποστολή Πηνελόπη Gandhi αλλά και στην πατρίδα ολόκληρη.