Την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2013 και ώρα 14.00, πραγματοποιήθηκε συνάντηση της ομάδας της Αποστολής Πηνελόπη Gandhi, στο Γραφείο Συντονισμού του Πανεπιστημιου των Ορέων, με σκοπό να συζητηθεί και να αποφασιστεί η εφαρμογή της φιλοσοφίας της και η ανάπτυξη δικτύου, που θα ενισχύσει και θα διαδώσει την “καλή εργασία” μικρής κλίμακας, μεγάλης αξίας, που αφορά στην Αποστολή Πηνελόπη Gandhi αλλά και στην πατρίδα ολόκληρη.