Συνάντηση στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο την Δευτέρα 16 Ιουνίου με θέμα την Παιδαγωγική Παρέμβαση της Αποστολής Πηνελόπη Gandhi στα σχολεία της Κρήτης και τις δράσεις της Αλληλοδιδασκαλίας του ΠτΟ

16 Ιουνίου 2014

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2014, ώρα 12.00, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο Γάλλο και σε αυτήν θα συμμετέχουν οι καθ. Παιδαγωγικών Επιστημών, κ. Π. Καλογιαννάκη και ο κ. Κ. Καρράς, όλοι σχολικοί σύμβουλοι της Κρήτης και ο και. Ι. Παλλήκαρης πρόεδρος του Πανεπιστημίου των Ορέων και η κ. Β. Τερζάκη, εμπνεύστρια της Αποστολής Πηνελόπης Gandhi.

 

Σκοπός της συνάντησης είναι ο απολογισμός και η συνέχεια κατά την  επόμενη σχολική χρονιά της πιλοτικής παιδαγωγικής παρέμβασης του  Π.Τ.Δ.Ε. του Παν/μίου Κρήτης για την Υφαντική στην Κρήτη, στο πλαίσιο  της δράσης ‘Πηνελόπη-Gandhi’ του Πανεπιστημίου των Ορέων και η σχεδίαση των δράσεων Αλληλοδιδασκαλίας του Πανεπιστημίου των Ορέων για την επόμενη σχολική χρονιά.

Πρόγραμμα