Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2014, ώρα 12.00, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο Γάλλο και σε αυτήν θα συμμετέχουν οι καθ. Παιδαγωγικών Επιστημών, κ. Π. Καλογιαννάκη και ο κ. Κ. Καρράς, όλοι σχολικοί σύμβουλοι της Κρήτης και ο και. Ι. Παλλήκαρης πρόεδρος του Πανεπιστημίου των Ορέων και η κ. Β. Τερζάκη, εμπνεύστρια της Αποστολής Πηνελόπης Gandhi.

 

Σκοπός της συνάντησης είναι ο απολογισμός και η συνέχεια κατά την  επόμενη σχολική χρονιά της πιλοτικής παιδαγωγικής παρέμβασης του  Π.Τ.Δ.Ε. του Παν/μίου Κρήτης για την Υφαντική στην Κρήτη, στο πλαίσιο  της δράσης ‘Πηνελόπη-Gandhi’ του Πανεπιστημίου των Ορέων και η σχεδίαση των δράσεων Αλληλοδιδασκαλίας του Πανεπιστημίου των Ορέων για την επόμενη σχολική χρονιά.

Πρόγραμμα