Την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2016, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο 9ο Δημοτικό σχολείο Χανίων, με θέμα τον σχεδιασμό των νέων δράσεων παιδαγωγικής παρέμβασης του ΠτΟ και της Αποστολής Πηνελόπη Gandhi:
Στην συνάντηση συμμετείχαν: Κ. Α. Ουγγρίνης επ. καθ. Αρχιτεκτονικής, Πολυτ. Κρήτης, Μ. Λιάπη Ερευνήτρια, Σχολή Αρχιτεκτονικής, Πολυτ. Κρήτης, K. Μπατάλα Δ/ντρια Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου, Μ. Μηλιαράκης, Δντης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, Α. Ντούλια Σχολική σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπ. Χανιών, Τ. Γιαννουλάκη Δντρια 9ου Δημοτικού σχολείου Χανίων και Μ. Σκουλάς, Πανεπιστήμιο των Ορέων – Αποστολή Πηνελόπη Gandhi