Συνάντηση Ομάδας Υφαντριών της Αποστολής Πηνελόπη Gandhi στον Αΐμονα Μυλοποτάμου

11 Αυγούστου 2014