Συνάντηση Ομάδας Υφαντριών της Αποστολής Πηνελόπη Gandhi στα Σφακιά

27 Αυγούστου 2014