Συνάντηση Ομάδας Υφαντριών Αποστολής Πηνελόπη Gandhi – Πανεπιστήμιο Κρήτης – Τρίτη 15 Ιουλίου 2014 με θέμα τον συντονισμό των επόμενων δράσεων της Αποστολής

15 Ιουνίου 2014