Συνάντηση με τους Καππαδόκες

3 Ιανουαρίου 2022

Συνάντηση με τους Καππαδόκες-πρόσφυγες στην Ν. Καρβάλη Καβάλας