Συνάντηση ιδρυτικών μελών ΠτΟ, Μοναστήρι Βωσάκου, Μυλοπόταμος Ρεθύμνης, Νοέμβριος 2010

27 Νοεμβρίου 2010