Συνάντηση για την αποστολή Πηνελόπη Gandhi, Γραφείο Συντονισμού Πανεπιστημίου των Ορέων

1 Οκτωβρίου 2012