Στο Καστέλλι γιατροί από το Πανεπιστήμιο των Ορέων, Νέα Κρήτη