Στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών συμμετέχει το Πανεπιστήμιο των Ορεών, Ρεθεμνιώτικα Νέα