Στον Ομαλό Χανίων η Ιδρυτική Διακήρυξη του Πανεπιστημίου των Ορέων, Πατρίς