Στον ΟΗΕ το Πανεπιστήμιο των Ορέων, Ανατολή Λασιθίου