Στον Μέρωνα την Παρασκευή οι γιατροί του Πανεπιστημίου των Ορέων, irakliolive