Σπορά Λιναριού στο Δημοτικό σχολείο Θραψανού μαζί με μαθητές από το Σχολείο Ευρωπαικής Παιδείας Ηρακλείου

10 Νοεμβρίου 2023