Παρουσιάστηκε το Πανεπιστήμιο των Ορέων, Εφημερίδα Πατρίς