Παρουσιάστηκε η πρωτοβουλία του πρύτανη του ΠΚ, Πατρίς