Παρουσίαση των ιατρικών δράσεων του Πανεπιστημίου των Ορέων στο European Forum for primary care 2018 Crete Conference – ΤΕΙ Κρήτης

25 Σεπτεμβρίου 2018

Παρουσίαση των ιατρικών δράσεων του Πανεπιστημίου των Ορέων στο European Forum for primary care 2018 Crete Conference – Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018 – ΤΕΙ Κρήτης.

Winning the impossible presentantion