Πανεπιστημιακοί και δήμαρχοι για τη διατήρηση τησ παράδοσης, Πατρίς